rá yájí'-ó

Platillos

ku̱ñu i̱túnꞌ, yɨkɨnꞌ i̱tu̱nꞌ, itɨ xi̱ni̱kɨ̱, kantúꞌ tiu̱ún, ku̱ñu xi̱ni̱kɨ̱, ti̱ko̱ó, nuchi, nujieꞌ, ntiáꞌá kitɨ́ꞌ, toli nu̱ni̱ꞌ

Bebidas

ntekuíjín, ntecafé, ntenóó, nixi. 

Dulces

kéꞌin nu̱u̱nꞌ nika, yikɨn, ti̱kue̱é, suvi.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.