Denominación de origen

Súví ñuunꞌ

Santiago Nuyoo: nu̱u̱nꞌ= cara, yoo= luna; nu̱u̱nꞌ yo̱o̱ axí ta yo̱o̱ꞌ. Tióꞌ yátá, ra ñivɨ ñu̱u̱nꞌ yaꞌá ni̱kónúun ráa ta yo̱o̱ꞌ Ni̱jnuun jiákeꞌen ráa nantíñú, Jie̱ꞌe̱ꞌ yaꞌá vá rá ñɨvɨ inka ñu̱u̱nꞌ káꞌánꞌ ráa rá ñivɨ ñu̱u̱nꞌ yaꞌá ñɨvɨ Nuyoo, ya̱ kuíni káchíꞌ "ñɨvɨ ta yo̱o̱ꞌ”. Sukuán nkene súví tu̱ꞌun káꞌánꞌ kájí kúvi ñu̱u̱nꞌ yaꞌá ya̱ naní Nuyoo. Suꞌva káchíꞌ tu̱ꞌun níso nu̱u̱nꞌ www.inafed.gob.mx/

Soo sɨ́ɨ́n sɨ́ɨ́n nákani rá ñɨvɨ. Kachiꞌ xá nu̱u̱nꞌ ránuꞌuꞌ ya̱ nteso̱ꞌo rán na̱ja nkene súví ñuunꞌ yaꞌá.

Compartir